✅Nguyên một khối thịt toàn lõi thịt chín Ngọc 100% ✅Gỗ hoá Ngọc thân tròn lũa đẹp tứ diện kt cao 45 đk 15 nặng 16kg luôn đế gỗ quý rừng Tây Nguyên ; GIÁ THAM KHẢO 10.500.000Đ

GỖ ĐẸP LIÊN HỆ: 0984177317