✅Siêu độc đẹp , gốc cây hoá thạch còn nguyên mắt 👁 ✅Ngọc việt cho người việt, gỗ hoá Ngọc Gia Lai thân tròn còn nguyên vỏ, vân độc hàng hiếm ✅Kt cao 85 đk 26 nặng 83kg luôn đế gỗ quý rừng Tây Nguyên; GIÁ THAM KHẢO 33.500.000Đ

LIÊN HỆ: 0984177317