gỗ hoá ngọc VIP đẹp xuất sắc tứ diện kt cao 33 nặng 5,4 luôn đế ; GIÁ THAM KHẢO: 8.500.000Đ