Gỗ hoá thạch thân tròn , đánh bóng tứ diện, vân tuyệt đẹp đk 13 cao 30 nặng 9kg luôn đế gỗ quý ; GIÁ THAM KHẢO 1.500.000Đ