Gỗ hoá thạch thân tròn, đk gốc 27 ngọn 23 thân 23cm nặng 16kg , hàng còn nguyên da vỏ ; GIÁ THAM KHẢO: 6.000.000Đ