Khay trà gỗ hoá thạch kt 34×20 nặng 2,6kg vân tuyệt đẹp; GIÁ 2.000.000Đ