Mã não siêu Vân tự nhiên đỏ rực, Vân đẹp như vẽ Cao 14cm rộng 10cm nặng 0,67kg luôn đế; GIÁ 750.000Đ