Ngọc mã não siêu vân cao 15 nặng 0,98kg , hàng lên ngọc thông đèn vân tuyệt đẹp; giá 800.000Đ …