Ngọc Mã NÃO tự nhiên đẹp mê ly Cao 20cm rộng 13cm nặng 2,68kg luôn đế; GIÁ THAM KHẢO 2.500.000Đ