Tỷ năm mới gặp cục hàng VIP , Ngọc mã não siêu vân cao 16 nặng 1,1kg hàng lên ngọc thông đèn vân tuyệt đẹp giá mềm 1.400.000Đ